สินค้าอุปกรณ์ ราคาปลีก-ส่ง

อุปกรณ์ติดตั้งทีวีดิจิตอล

 ชุดจาน IPM ระบบ C-Band  ฝนตกรับชมได้

 ชุดจาน IPM ระบบ Ku-Band

  

  

 ชุดจาน IPM ระบบ Duo-Band