สินค้าอุปกรณ์ ราคาปลีก-ส่ง

อุปกรณ์ติดตั้งทีวีดิจิตอล

 ชุดจาน PSI ระบบ C-Band  ฝนตกรับชมได้

  

 

 ชุดจาน PSI ระบบ Ku-Band