วงโคจรของดาวเทียมเป็นอย่างไร

 

วงโคจรของดาวเทียมเป็นอย่างไร
ดาวเทียมที่ใช้ส่งสัญญาณนั้นมีวงโคจร อยู่ที่ตำแหน่งเส้นศูนย์สูตร [Equator] เส้นศูนย์สูตร คือเส้นแบ่งระหว่างขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้ (เส้นปะสีแดง)

การที่ดาวเทียมไปลอยเหนือตำแหน่งดังกล่าว เพราะว่า

ต้องการอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกเป็นตัวขับเคลื่อนดาวเทียม
ลดการใช้พลังงานในการขับเคลื่อน
ต้องการให้ดาวเทียมอยู่กับที่เพื่อใช้เป็นสถานีทวนสัญญาณ (ดาวเทียมจะอยู่กับที่เมื่อเราอยู่บนพื้นโลก) ตัวอย่างตามรูป


การที่ต้องการให้ดาวเทียมโคจรรอบโลกเท่ากับโลกหมุนรอบตัวเองก็เพราะว่า เมื่อดาวเทียมหมุนไปพร้อมกับโลก หากเราอยู่บนพื้นโลกก็เท่ากับดาวเทียมไม่มีการเคลื่อนที่ หากดาวเทียมมีการเคลื่อนที่จะเกิดปัญหาในการรับสัญญาณ การที่ทำให้ดาวเทียมอยู่กับที่ (เทียบกับพื้นโลก) ได้ต้องมีหน่วยงานภาคพื้นดินคอยควบคุมวงโคจรของดาวเทียมซึ่งแต่ละประเทศก็ต้องมีหน่วยงานนี้ไว้คอยควบคุม เช่น ดาวเทียมไทยคมสถานีควบคุมภาคพื้นดินตั้งอยู่ที่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

 

ความห่างระหว่างดาวเทียมกับพื้นโลกเท่้ากับ 35,800 กิโลเมตร

ระยะความห่างระหว่างดาวเทียมกับพื้นโลกที่เราต้องรู้เพราะเวลาเราจะติดตั้งเราต้องใช้ตัวเลขนี้ไปคำนวณในสูตรด้วย