รู้จักดาวเทียม Thaicom 6

 

รุ่นดาวเทียม STAR 2.3 เป็นดาวเทียมประเภท 3 แกน
ตำแหน่งวงโคจร จะส่งขึ้นสู่วงโคจรที่ 78.5 องศาตะวันออก
วันที่ส่งขึ้นสู่วงโคจร ประมาณกลางปี 2556
อายุการใช้งาน ประมาณ 15 ปี
จำนวนช่องสัญญาณ 18 ซี-แบนด์ ,8 เคยู-แบนด์
บริษัทที่ผลิตดาวเทียม บริษัท ออบิทอล ไซเอนส์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา
จรวดส่ง/บริษัทที่จัดส่งดาวเทียม จรวดฟอลคอน 9 บริษัท สเปซ เอ็กซพลอเรชั่น เทคโนโลยีส์ (SPACE X) ประเทศสหรัฐอเมริกา


พื้นที่การให้บริการของดาวเทียมไทยคม 6