ตารางมุมก้มเงยแบบ FIX

ตารางมุมก้มเงย จานดาวเทียมแบบ FIX(พื้นที่กรุงเทพฯ)  
ในการติดตั้งจานรับดาวเทียม แบบ Fix เราจะรู้ก่อนว่า ?
1.     ต้องการรับดาวเทียมอะไร
2.     ใช้จานดาวเทียม อะไรรับ C-Band หรือ KU-Band
3.     จะรับที่พื้นที่ไหน จังหวัดอะไร
4.     ค่ามุมก้มเงย และมุมกวาด ของดาวเทียมที่ต้องการรับ  พื้นที่นั้นมีค่าไหร่
5.     ตารางมุมก้มเงย - มุมกวาด จานดาวเทียม    
มุมก้ม/มุมกวาด กรุงเทพ
       สำหรับจานโปร่ง    ( C-Band )

องศา

ชื่อดาวเทียม

มุมกวาด

มุมก้ม

169.0 E

PAS 2

95.18

77.77

166.0 E

PAS 8

95.99

74.76

148.0 E

Measat 2

101.95

56.31

146.0 E

Agila 2

102.79

54.23

138.0 E

Telstar 18

106.24

46.05

134.0 E

Apstar 6

109.23

41.74

128.0 E

JCSAT 3

113.90

35.58

122.2 E

Asiasat 4

119.1

29.86

120.0 E

Thaicom 1A

123.02

27.71

113.0 E

Palapa C2

135.92

21.59

108.0 E

Telkom 1

149.86

18.15

105.5 E

Asiasat 3S

158.66

16.91

100.5 E

Asiasat 2

179.18

15.80

95.0 E

NSS 6

201.40

16.52

91.5 E

Measat 1

213.67

18.82

88.0 E

ST1

223.17

21.29

87.5 E

Chinasatar 1

224.53

21.24

83.0 E

Insat 2E

233.26

25.50

78.5 E

Thaicom 2/5

239.83

30.00

76.5 E

Telstar 10

242.20

31.69

68.5 E

PAS 7/10

249.44

39.80

     สำหรับจานทึบ  (KU-Band) 

องศา

ชื่อดาวเทียม

มุมกวาด

มุมเงย

95.0 E

NSS 6

201.40

73.48

78.5 E

Thaicom 2/5

239.83

60.00

 


ตารางมุมก้มเงย จานดาวเทียมแบบ FIX (ทั่วประเทศไทย) 
      
สำหรับการติดตั้งจานรับดาวเทียมแบบ FIX
ปัจจุบันสัญญาณดาวเทียม หรือ Beam จากดาวเทียมต่างๆ ที่ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทย มีมากกว่า 20 ดาวเทียม เราสามารถติดตั้งจานรับได้  โดยเราต้องรู้ว่าดาวเทียมที่เราต้องการรับ มีค่ามุมก้ม -มุมกวาด เท่าใหร่ ในพื้นที่นั้น

 

วิธีการติดตั้งจานดาวเทียม แบบ Fix
ตารางมุมก้มเงย และมุมชดเชย จานดาวเทียมแบบ Move


ในการติดตั้งจานดาวเทียมแบบ Move นั้น จะมีมอเตอร์ ช่วยดันหน้าจานให้เคลื่อนที่ ไปทางฝั่งตะวันออก - ตะวันตก ซึ่งเป็นแนวที่ดาวเทียมลอยอยู่บนท้องฟ้า เหนือเส้นศูนย์สูตร
ในการติดตั้งจานดาวเทียมแบบ Move
1.     หันหน้าจานรับดาวเทียมให้ตรงทิศใต้
2.     ปรับมุมก้มเงย และมุมชดเชย ให้ถูกต้อง
3.     รู้ค่ามุม ของพื้นที่ ที่จะติดตั้ง