สินค้าอุปกรณ์ ราคาปลีก-ส่ง

อุปกรณ์ติดตั้งทีวีดิจิตอล

 ชุดจาน PSI ระบบ C-Band  ฝนตกรับชมได้

  

 

 ชุดจาน PSI ระบบ Ku-Band

  

 

 ชุดจาน GMM Z ระบบ C-Band  ฝนตกรับชมได้

  

  

  

 ชุดจาน GMM Z ระบบ Ku-Band

  

 ชุดจาน IPM ระบบ C-Band  ฝนตกรับชมได้

 ชุดจาน IPM ระบบ Ku-Band

  

  

 ชุดจาน IPM ระบบ Duo-Band

 

 ชุดจาน True Digital HD 2